Տրված է \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունը: Հայտնի է, որ \(C\) -ն ուղիղ անկյունն է, \(CA =\) 9 սմ, \(CB =\) 12 սմ: Գծիր գծագիրը: 

Հաշվիր \(AB\) -ն և գրիր \(B\) անկյան եռանկյունաչափական առնչությունները:
 
Պատասխան՝ \(AB =\) սմ
 
Կոտորակները մի կրճատիր:

\(tgB =\)ii \(sinB =\)ii \(cosB =\)ii