Գծիր \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունը այնպես, որ C=90°, \(CA =\)17 սմ և \(CB =\)34 սմ: Գտիր կողմերի հարաբերությունը:
 
(կոտորակը մի կրճատիր)
 
CBCA\(=\)ii