Գծիր \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունն այնպես, որ C=90°, \(AC =\)3 սմ և \(BC =\)4 սմ:
 
Հաշվիր՝ \(BA =\) սմ և գրիր հարաբերությունը՝ BA:BC\(=\)i:i (կոտորակը մի կրճատիր):