Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի հարաբերությունը, Պյութագորասի թեորեմը 1.5Մ.
2. Տանգենսը, սինուսը կամ կոսինուսը 2Մ.
3. Սուր անկյան սինուսն ու կոսինուսը, ներքնաձիգ 2Մ.
4. Պետք է հաշվել էջը, տրված է սուր անկյան տանգենսը 2Մ.
5. Եռանկյան մակերեսը և եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը 4Մ.
6. Տրված անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը 3Մ.