Հայտնի է, որ խորանարդի կողը՝ 5 մ է:
 
1. Գտիր խորանարդի հիմքի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մ2
 
2. Գտիր խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մ2     
 
3. Գտիր խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մ2