Գտիր խորանարդի մակերևույթի լրիվ մակերեսը, եթե նրա կողերի գումարը 96սմ  է:
 
Պատասխան՝  սմ2