Կանոնավոր 9 -անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 34 սմ է, իսկ կողմնային կողը՝ 13 սմ: Հաշվիր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկ=iսմ2