Տրված է կանոնավոր 4 -անկյուն բուրգ, որի հիմքի կողմը 30 սմ է, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 360սմ2: Որոշիր բուրգի հարթագիծը:
 
Պատասխան՝ h=iսմ