Կանոնավոր 8 -անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 40 սմ է, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 1056 սմ2: Գտիր պրիզմայի կողմնային կողը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝ H=iսմ