Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 2Մ.
2. Բուրգի նիստերի քանակը 3Մ.
3. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 3Մ.
4. Խորանարդի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները 3Մ.
5. Ուղղանկյունանիստի հիմքի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները 2Մ.