Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Ուղղանկյունանիստի հիմքի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները 2Մ.
2. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 2Մ.
3. Բուրգի նիստերի քանակը 3Մ.
4. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 3Մ.
5. Խորանարդի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները 3Մ.