Տրված են երկու քառակուսիներ: Մի քառակուսու կողմը 7 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 15 սմ: Գտիր այն քառակուսու կողմը, որի մակերեսը հավասար է այս քառակուսիների մակերեսների գումարին:
 
Պատասխան՝ i սմ