Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

25Մ.
1. Քառակուսու կողմը և մակերեսը 3Մ.
2. Մակերեսի չափման միավորները 6Մ.
3. Բազմանկյան մակերեսի հատկությունները 4Մ.
4. Քառակուսու կողմն ու մակերեսը 6Մ.
5. Քառակուսու և ուղղանկյան մակերեսները, պարագծերը հավասար են 6Մ.