Գտիր ուղղանկյան \(a\) և \(b\) կողմերը, եթե դրանց հարաբերությունը 3\(:\)5 է, իսկ ուղղանկյան մակերեսը 240 սմ2 է:
 
Պատասխան՝
 
a=iսմ
 
b=iսմ