Որքա՞ն են ուղղանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 42 սմ է, իսկ մակերեսը՝ 110 սմ²:
 
Փոքր կողմ՝  սմ
 
Մեծ կողմ՝  սմ