Քառակուսու կողմը մեծացրին 38 անգամ: Քանի՞ անգամ մեծացավ նրա մակերեսը:
 
Պատասխան՝  անգամ: