Սենյակի մակերեսը 9 մ2 է: Կարելի է արդյո՞ք սենյակի հատակին տեղավորել 2 մ23 մ2 և 5 մ2 մակերեսներով երեք գորգեր այնպես, որ դրանք իրար չծածկեն: