Գտիր բազմանկյան մակերեսի հատկությունների վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: