Բակը բաղկացած է հինգ հավասար քառակուսիներից: Գտիր բակի մակերեսը քառակուսի մետրերով, եթե բակի պարագիծը 4080 սմ է:
 
Pagalms2.png
 
Պատասխան՝ բակի մակերեսը  մ2 է: