Եթե քառակուսու կողմը մեծացնել 10 %-ով, ապա նրա մակերեսը կմեծանա 131.25 դմ2 -ով: Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը մինչև մեծացնելը:
  
\(a =\) \(դմ\)
  
\(S =\) դմ2