Երկու հողամասերի ցանկապատերի երկարությունները հավասար են: Առաջին հողամասը ուղղանկյունաձև է՝ 200 մ և 50 մ կողմերով, իսկ երկրորդն ունի քառակուսու ձև:
 
Ո՞ր հողամասի մակերեսն է ավելի մեծ:
 
 
Քանի՞ քառակուսի մետրով է մեծ:
 
Պատասխան՝  մ²-ով