Հաշվիր \(KLMN\) քառակուսու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը հավասար է 28 դմ:

Պատասխան՝ քառակուսու մակերեսը  դմ2 է: