Տրված է \(KPN\) եռանկյան մակերեսը՝ 360 սմ2: Հայտնի է, որ \(A\)-ն \(KP\) հատվածի միջնակետն է: 
 
Taisnst_trijst.png
 
Արդյո՞ք բավական տվյալներ կան \(KLMN\) ուղղանկյան մակերեսը հաշվելու համար:
 
Եթե հնարավոր է, ապա որոշիր \(KLMN\) ուղղանկյան մակերեսը:
  
Եթե ոչ, ապա պատուհանում տեղադրիր \(0\)
 
\(KLMN\) ուղղանկյան մակերեսը\(=\) սմ2