Որոշիր ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը, եթե տրված է այդ անկյան կոսինուսը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր
  
Պատասխան՝ եթե cosα=2029, ապա sinα=ii