Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պետք է ընտրել ուղղանկյուն եռանկյան էջը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նույն անկյան սինուսն ու կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

1
3. 30 կամ 45 աստիճանի անկյուններ ունեցող ուղղանկյուն եռանկյունների հատկությունները

Բարդություն հեշտ

2
4. Սինուսի կամ կոսինուսի աղյուսակային արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ուղղանկյուն եռանկյուն, եռանկյունաչափություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Ուղղանկյուն եռանկյան էջը, 60 աստիճանի անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
7. Սուր անկյան սինուսը կամ կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

1
8. Սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքները

Բարդություն հեշտ

1.5
9. Ուղղանկյուն եռանկյան էջն ու ներքնաձիգը

Բարդություն հեշտ

1
10. Ուղղանկյուն եռանկյան էջերը, սինուսի կամ կոսինուսի կիրառում

Բարդություն հեշտ

3
11. Ուղղանկյան կողմն ու անկյունագիծը

Բարդություն հեշտ

2
12. Սեղանի բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

2
13. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգն ու էջը

Բարդություն միջին

3
14. Տանգենսի բանաձևեր

Բարդություն միջին

3
15. Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը, սինուս կոսինուս և տանգենս

Բարդություն միջին

4
16. Եռանկյունաչափական արտահայտություններ

Բարդություն միջին

4
17. Սինուսի և կոսինուսի բանաձևերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
18. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները

Բարդություն միջին

4
19. Հավասարակողմ եռանկյան կողմը

Բարդություն միջին

3
20. Ուղղանկյան կողմերն ու մակերեսը

Բարդություն միջին

3
21. Հավասարասրուն սեղանի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
22. Ուղղանկյան կողմն ու անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
23. Քառակուսու կողմն ու մակերեսը, տրված է անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
24. Ուղղանկյան կողմերն ու մակերեսը

Բարդություն միջին

3
25. Քառակուսու կողմն ու մակերեսը, տրված է նրա անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
26. Հիմնական նույնությունը

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար