Տրված է ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան կոսինուսը՝ sinα=817: Հաշվիր այդ անկյան սինուսը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ cosα=ii