1. Ընտրիր այն տարբերակը, որում արտահայտության արժեքը հավասար է՝ 1:
 
2. Հետևյալ արտահայտություններից ո՞րն է հավասար sin60°-ի: