Ուղղանկյուն եռանկյան տրված անկյունների սինուսի և կոսինուսի արժեքների վերաբերյալ ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: