1. Ընտրիր այն տարբերակը, որում արտահայտության արժեքը հավասար է` 3:
 
2. Հետևյալ արտահայտություններից ո՞րն է հավասար` sin45°: