Screenshot_22.png
 
\(CA =\)65 սմ, \(CB =\)156 սմ, \(AB =\)169 սմ
 
Կոտորակը մի կրճատիր:

ա) \(tgA =\)ii

բ) \(S(ABC) =\) սմ2