Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 62 մմ է:

Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Քառակուսու կողմը՝  մմ

Քառակուսու մակերեսը՝  մմ²