Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը α -ն է: Այդ անկյան սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքների վերաբերյալ ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: