Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10.5Մ.
1. 30 կամ 45 աստիճանի անկյուններ ունեցող ուղղանկյուն եռանկյունների հատկությունները 2Մ.
2. Սինուսի կամ կոսինուսի աղյուսակային արժեքը 1Մ.
3. Սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքները 1.5Մ.
4. Ուղղանկյուն եռանկյան էջն ու ներքնաձիգը 1Մ.
5. Նույն անկյան սինուսն ու կոսինուսը 1Մ.
6. Ուղղանկյուն եռանկյան էջերը, սինուսի կամ կոսինուսի կիրառում 3Մ.
7. Ուղղանկյուն եռանկյուն, եռանկյունաչափություն 1Մ.