Հաշվիր ուղղանկյան կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 53 դմ է և փոքր կողմի հետ կազմում է \(60\) աստիճանի անկյուն: 
  
Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանները կլորացրու մինչև հարյուրավորները:
 
Մեծ կողմը \(=\)  դմ

Փոքր կողմը \(=\) ii դմ
 
Մակերեսը՝ ii դմ²