Հաշվիր քառակուսու կողմն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 132 սմ է:
 
Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:

Քառակուսու կողմը`  սմ է:
 
Քառակուսու մակերեսը`  սմ² է: