Հաշվիր ուղղանկյան կողմերն ու մակերեսը, եթե նրա անկյունագիծը 43 մմ է և մեծ կողմի հետ կազմում է \(30\) աստիճանի անկյուն: 
  
Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանները կլորացրու մինչև հարյուրավորները:
 
Մեծ կողմը՝  մմ

Փոքր կողմը՝ ii մմ
 
Մակերեսը՝ ii մմ2