Եռանկունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, որոնք պետք է անգիր իմանալ
Մենք արդեն գիտենք \(30\)°\(45\)° և \(60\)°-ի անկյունների սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը: Տեղադրենք դրանք հետևյալ աղյուսակի մեջ:
  
 
 
\(30\)°\(45\)°
\(60\)°
\(sin\)α\(\)122232
\(cos\)α322212
\(tg\)α\(\)33\(1\ \)3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Դու պիտի փորձես անգիր անել այս աղյուսակը:
 
Մնացած անկյունների համար եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները մենք կուսումնասիրենք հետագայում: Դու կարող ես դրանք գտնել հատուկ աղյուսակներում կամ հաշվել հաշվիչի միջոցով:
 
2.jpg
Օրինակ
Տրված է՝ \(AB =\)\(6\)\(սմ\), A=60°
 
Հաշվել \(AC\) -ն:
 
Պահանջվող հատվածը ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգն է, իսկ տրվածը՝ կից էջն է: Ուրեմն, պետք է օգտագործել կոսինուսը:  
 
cosA=ABACAC=ABcosA=6:12=12սմ
Ուղղանկյուն եռանկյան հատկությունների կիրառումը
Screenshot_14.png
 
Ուղղանկյուն եռանկյան \(30\)°-ի դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:
 
Ուղղանկյուն եռանկյան \(60\)°-ի դիմացի էջը հավասար է փոքր էջի և 3 -ի արտադրյալին:
 
Screenshot_15.png
 
Այս արժեքները հարմար է օգտագործել հավասարակողմ եռանկյան բարձրությունը որոշելիս:
 
Հավասարակողմ եռանկյան անկյունը \(60\)° է, իսկ ներքնաձիգը կիսում է այդ անկյունը:
 
Screenshot_16.png
 
Կանոնավոր վեցանկյան մեջ մեծ անկյունագիծը, փոքր անկյունագիծը և կողմը կազմում են ուղղանկյուն եռանկյուն, որի անկյուններից մեկը \(30\)° է:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: