Գտիր sin60°-ի արժեքը:       
 
Նշիր ճիշտ տարբերակը: