Ուղղանկյուն սեղանի հիմքերը 13 դմ և 25 դմ երկարություններով հատվածներ են: Փոքր սրունքը 9 դմ է: Հաշվիր սեղանի մեծ սրունքը:
 
Պատասխան՝ սեղանի մեծ սրունքը  դմ է: