Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը

Բարդություն հեշտ

3
3. Սեղանի սրունքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ուղղանկյան անկյունագիծը

Բարդություն հեշտ

2
5. Շեղանկյան կողմը

Բարդություն միջին

3
6. Քառակուսու անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
7. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
8. Ուղղանկյուն եռանկյան էջը

Բարդություն միջին

3
9. Ուղղանկյուն եռանկյան հայտանիշը

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը

Բարդություն միջին

3
11. Երկու աղավնիների խնդիրը

Բարդություն միջին

3
12. Հին չինական խնդիր

Բարդություն միջին

4
13. Նավակը ծովում

Բարդություն միջին

4
14. Սանդուղքի խնդիրը

Բարդություն բարդ

6
15. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերը

Բարդություն բարդ

6
16. Զուգահեռագծի բութ անկյունների գագաթների հեռավորությունը

Բարդություն բարդ

6
17. Գերանի խնդիրը

Բարդություն բարդ

6
18. Հավասար շրջանագծերի ընդհանուր լարը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար