Շեղանկյան անկյունագծերը 14 սմ և 48 սմ են: Հաշվիր շեղանկյան կողմը:
 
Պատասխան՝ շեղանկյան կողմը  սմ է: