Քառակուսու կողմը 25 սմ է: Հաշվիր քառակուսու անկյունագիծը:
 
Պատասխան՝ քառակուսու անկյունագիծը iiսմ է: