Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 10 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը և հավասար է՝ 4 սմ:
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականը:
  
Պատասխան՝  սմ