Եռանկյան կողմերը 9 մ12 մ և 14 մ են: Արդյո՞ք եռանկյունը ուղղանկյուն է:
  
Պատասխան՝