Ուղղանկյուն եռանկյան մի էջը 7 մ է, իսկ ներքնաձիգի և մյուս էջի գումարը 49 մ է: Գտիր ներքնաձիգը:
 
Պատասխան՝ ներքնաձիգը  մ է: