Զուգահեռագծի կողմերը 95 սմ և 76 սմ են: Բութ անկյան գագաթից մեծ կողմին տարված է ուղղահայաց, և այն կողմը բաժանում է երկու մասերի, որոնցից մեկը 38 սմ է:
 
Որոշիր հեռավորությունը բութ անկյունների գագաթների միջև:
 
1. Քանի՞ պատասխան ունի առաջադրանքը:
 
2. Եթե ստացար երկու պատասխան, ապա դրանք տեղադրիր աճման կարգով, կլորացնելով մինչև հարյուրերորդականների կարգը: Եթե ստացել ես մեկ պատասխան, ապա երկրորդի փոխարեն տեղադրիր \(0\):
 
Բութ անկյունների գագաթների հեռավորությունը`  սմ է կամ՝  սմ: