Հնարավոր է արդյո՞ք 20 սմ տրամագծով գերանից պատրաստել ուղղանկյունանիստ չորսու, որի լայնակի հատույթում 16 սմ կողմով քառակուսի է:
 
Լայնակի հատույթի կողմի ամենամեծ հնարավոր արժեքը (պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականը)` սմ է:
  
Այսպիսով՝