Խնդիր` հին չինական «Ինը գիրք մաթեմատիկայի մասին» գրքից:
 
«Ջրամբարի լայնությունը 1 ջան է՝ (\(1\) ջանը \(=\) \(10\) չի): Ջրամբարի կենտրոնում աճում է եղեգը, որը ջրի մակարդակից 1 չի բարձր է: Եղեգը կարելի է ճկել այնպես, որ նրա գագաթը հասնի ափին: Գտիր ջրամբարի խորությունը և եղեգի բարձրությունը»:
  
Untitled-3.jpg
 
Ջրամբարի խորությունը  չի է:
 
Եղեգի բարձրությունը  չի է:
 
Տեղեկանք: \(1\) ջանը (հին չինական չափման միավոր) մոտավորապես հավասար է \(3,2\) մետրի: