Զուգահեռագծի կողմերը 5 սմ և 5 սմ են, իսկ մեծ կողմին տարված բարձրությունը՝ 4.3 սմ: Հաշվիր փոքր կողմին տարված բարձրությունը:
 
Պատասխան՝ փոքր կողմին տարված բարձրությունը  սմ է:

Լրացուցիչ հարց:

Արդյո՞ք պատկերի մակերեսը կախված է նրա հաշվման բանաձևից: