Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյան մակերեսի բանաձևեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Շեղանկյան մակերեսը, տրված է կողմը կամ անկյունագիծը

Բարդություն հեշտ

2
3. Շեղանկյան մակերեսը, տրված է պարագիծը և բարձրության ու կողմի տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
4. Հավասարամեծ եռանկյունների մակերեսները

Բարդություն միջին

3
5. Սեղանի մակերեսը, տրված են հիմքերը և բարձրությունը

Բարդություն միջին

4
6. Խորանարդի ծավալը

Բարդություն միջին

3
7. Զուգահեռագծի կողմերը և բարձրությունը

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյան մակերեսը, կողմը և բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

3
10. Եռանկյան բարձրությունը, Հերոնի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյուն սեղանի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
12. Զուգահեռագծի բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
13. Զուգահեռագծի մակերեսը, տրված է կողմը և բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
14. Հիմքերի հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3
15. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման եղանակները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար