Զուգահեռագծի \(AB\) կողմը հավասար է նրա \(BD\) անկյունագծին, որն էլ 40 սմ է: \(AD\) կողմը 48 սմ է:
 
1. Որոշիր զուգահեռագծի մակերեսը:
 
SABCD= սմ2
 
2. Մակերեսը հաշվելու քանի՞ եղանակ կարելի է կիրառել: